Δεν μπόρεσε να δει το επιπλο του που παρέμενε στη σκιά. Όταν ήρθε κοντά του, τον άγγιξε με το πόδι, τον ψαχούλεψε και τον ά­δραξε από το πέτο. Έκλεισε τα μάτια, αλλά δε θυμή­θηκε καμιά προσευχή εκείνη τη στιγμή. Αμέσως μετά αισθάνθη­κε τα χέρια να τον τραβούν και να τον ανασηκώνουν. Βρέθηκε πά­λι με την πλάτη να ακουμπά σε δύο έπιπλα στην  Αθήνα. Άνοιξε αργά τα μάτια. Αμέσως η ανάσα του κόπηκε. Η φρίκη έκανε τις τρίχες του κε­φαλιού του να ανασηκωθούν. Λίγους μόνο πόντους από το πρό­σωπο του δύο επιπλα θολά σαν από γυαλί. Τα επιπλα λαμια που είχε δει  νωρίτερα, τώρα έφεγγαν κάτω από το ημίφως χωρίς να εστιάζουν πουθενά.
Ο άντρας ανασηκώθηκε και κινήθηκε προς ένα ξύλινο κιβώτιο. Το άνοιξε και τράβηξε έξω ένα πανί. Έσκισε δυο λωρίδες και ξανάρθε κοντά του. Παρατηρούσε αμίλητος και αποσβολωμένος. Τώρα, παρά το φόβο και την έκπληξη του, μπο­ρούσε να προσέξει καλύτερα το νέο άντρα. Όπως είχε υποθέσει, ήταν νέος. Γιαυτό του άρεσαν αυτά τα υπέροχα κρεβάτια. Είναι σε πολλά σχέδια, γερά, φθηνά.