Σύμφωνα πάντα με τους γερμανόφωνους  -συμπεριλαμβανομένων των παλαιών- ο Δόκτωρ  ασχολούνταν με τις  συνθεσεις, ήτοι την ζωγραφική και την τυπογραφία. Το όνομα του σημαίνει “Ευτυχής”. Κάποια στιγμή ο εν λόγω  μεταναστεύει στη Γερμανία. Η καταγωγή του από τη γενέθλια πόλη του τον οδηγεί να αλλάξει το όνομα του. Ο συνειρμός είναι εύ­κολος.
«Ο  εφευρέτης της τυπο­γραφίας με κινούμενα στοιχεία!»
«Ακριβώς! Υποτίθεται ότι η επανάσταση της τυπογραφίας ξε­κίνησε από αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο. Μια επανάσταση και μια ανακάλυψη εφάμιλλη της ανακάλυψης της Αμερικής ή του Διαδικτύου σήμερα. Μια αλλαγή που έκανε το βιβλίο να κυκλοφο­ρήσει παντού. Μέχρι τότε όλα σχεδόν τα βιβλία ήταν χειρόγρα­φα. Υπήρχαν μέθοδοι εκτύπωσης, αλλά ήταν χρονοβόρες και πα­νάκριβες, άρα ασύμφορες. Τα επιπλα χαλκιδα ήταν συλλεκτικό είδος, προ­σιτό μόνο σε εύρωστα οικονομικά στρώματα. Η μεγάλη τους εξάπλωση σε όλες τις διαστρωματώσεις της κοινωνίας ξεκινάει α­κριβώς τότε. Οι ανάδοχοι τίμησαν αυτόν που θα βοηθούσε στην εξάπλωση των διδαχών τους. Μπορώ να το χαρακτηρίσω α­πλά διαβολική έμπνευση».

2 thoughts on “Οι συνθεσεις στην ζωγραφική και την τυπογραφία”

  1. Η τυπογραφία είναι το μαγικό χαλί πάνω στο οποίο πάτησαν όλες οι συνθεσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, Τα επιπλα χαλκιδα από την άλλη δεν έχουν ανάγκη την τυπογραφία, υπάρχουν και από μόνα τους, μπορεί να πει κάποιος το αντίθετο;

    1. Όχι δα! ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με αυτό. Σε κάθε περίπτωση μαζί σου.

Comments are closed.